Keuring van trailer of kraan

APK keuringen van getrokken materieel

Wanneer uw aanhangwagen, trailer of oplegger regelmatig gebruikt wordt zal er ook slijtage optreden. Zelfs bij stilstand of minimaal gebruik kan er afbreuk optreden aan uw aanhangwagen, trailer of oplegger.

Jaarlijkse controles (APK) aanhangwagens, trailers en opleggers

Volgens de Nederlandse wet geldt er geen verplichting voor jaarlijkse keuring van aanhangwagens tot 3500 kg. Het is echter wel verplicht om aanhangwagens en opleggers met een bruto laadvermogen van meer dan 3500 kg jaarlijks te keuren, de APK voor aanhangers en opleggers.

Rekos Almelo voorziet in jaarlijkse- en periodieke controles van uw aanhangwagen of trailer. Een aanhangwagen of trailer in de juiste technische conditie zorgt voor een veilige deelname aan het verkeer.

Dit geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw medeweggebruikers. Een goed onderhouden aanhangwagen of trailer zorgt voor grote bedrijfszekerheid.

Jaarlijkse kraankeuring

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de aan de werknemers ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen.

Tenminste 1x per jaar moeten die middelen door een deskundige worden onderzocht en zo nodig beproefd. Het gaat hierbij zowel om de mechanische zaken zoals sterkte en werking van de beveiligingen als om de elektrische veiligheid. Zijn beide onderdelen ‘in orde’ bevonden dan heeft de werkgever aan zijn wettelijke plicht voldaan en kan met de grootst mogelijke zekerheid gesteld worden dat de kraan veilig is. Kortom voor optimale veiligheid en bedrijfszekerheid is een jaarlijkse keuring van uw autolaad- en loskraan noodzakelijk.

Na afloop van de kraankeuring worden de kraanboeken en de certificaten bijgewerkt en wordt de keuringsmaand/jaar door middel van een sticker op de vaste opstelling aangebracht.
Is een reparatie naar aanleiding van de kraankeuring nodig dan wordt eerst contact met u opgenomen.

Maak een afspraak (+31 546 862 464) voor een keuring met één van onze keurmeesters in onze reparatiewerkplaats te Almelo.