APK keuring

Een APK keuring is een verplichte keuring voor elke personenauto of bedrijfsauto. Wanneer het voertuig afgekeurd is, mag er niet meer mee gereden worden. Wanneer het voertuig goedgekeurd is, krijgt de eigenaar een keuringsrapport mee.

Hoe vaak moet mijn auto APK gekeurd worden?

Dit is afhankelijk van de brandstof waarop uw auto rijdt, van welk jaar uw auto is en hoe zwaar uw auto is. Wanneer uw auto al APK gekeurd is, moet u uw auto vervolgens weer keuren vóór de datum dat vermeld staat op het keuringsrapport.

Voertuigen met elektro/hybride motor

De eerste keuring van deze auto’s is vier jaar nadat de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Hierna moet de auto twee keer in vier jaar worden gekeurd (één keer per twee jaar). Na de periode van acht jaar, moet de auto jaarlijks gekeurd worden.

Diesel of LPG auto’s

Drie jaar nadat de auto is toegelaten op de weg, moet de auto APK gekeurd zijn. Daarna moet de auto een jaarlijkse keuring ondergaan.

Zware voertuigen

Voertuigen met een zwaarder gewicht dan 3.500 kilo moeten jaarlijks gekeurd worden.

APK keuring bij Rekos

Wij voeren APK keuringen en onderhoudsbeurten uit voor alle soorten (motor)voertuigen. Voor een APK keuring kunt u contact met ons opnemen.